Pravidla kategorií výzvy - Plzeň

Cyklozaměstnavatel roku 2016

dotazník jednotlivců

Podrobná pravidla soutěže jsou uvedená na http://www.dopracenakole.cz/pravidla#cyklozamestna...

Kreativita - celostátní soutěž

dotazník jednotlivců

Podrobná pravidla soutěže jsou uvedená na http://www.dopracenakole.cz/pravidla

Kreativita - Plzeň

dotazník jednotlivců ve městě Plzeň

Soutěže v kategorii Kreativita se můžete zúčastnit celorepublikově podle všeobecných pravidel soutěže Do práce na kole.

Pokud se chcete zúčastnit i fotosoutěže v rámci Plzně, posílejte max. 3 fotografie (na účastníka) z kampaně na email dopracenakole.plzen@gmail.com. Jako předmět mailu uveďte SOUTĚŽ KREATIVITA a v mailu pak Vaše jméno, příjmení, (jméno týmu na snímku) a názvy fotografií. Vaše fotografie se mohou objevit na závěrečné fotovýstavě v Plzni.

­Pravidelnost - Plzeň

kategorie na pravidelnost týmů ve městě Plzeň pro cesty s prostředky Kolo, Pěšky

Pravidla pro Plzeň se shodují se všeobecnými pravidly soutěže Do práce na kole s tím rozdílem, že vyhlášení vítězů všech soutěžních kategoriích proběhne v červnu v Plzni při závěrečné společenské akci, o jejímž termínu a místě konání bude informovat iniciativa Plzeň na kole na svých stránkách www.plzennakole.cz a na Facebooku.

Pravidelnost Shimano Z 2016

kategorie na pravidelnost jednotlivců pro ženy pro cesty s prostředky Kolo, Pěšky

Pravidelnost - šlapejte až do září

kategorie na pravidelnost týmů pro cesty s prostředky Kolo, Pěšky

Přehledová soutěž bez cen.

Výkonnost Celorepubliková 2016

kategorie na vzdálenost jednotlivců pro cesty s prostředky Kolo, Pěšky

Tato soutěž nebude pravděpodobně nijak odměňována, vypisujeme ji na vyžádání, aby si účastníci mohli poměřovat, jak jsou na tom s výkonností v rámci republiky.

Možná Vám to připadá zvláštní, ale výkonnostní soutěže pro nás nejsou prioritní, chceme hlavně aby co nejvíce cest bylo vykonáno bezmotorovou dopravou, ať už je jejich délka jakákoliv.

Do této soutěžní kategorie je (stejně jako ke

kategorii Pravidelnost) automaticky přihlášen každý účastník Do práce

na kole. Při zaznamenávání vašich cest si můžete zaznamenat buď

pokaždé jiný počet kilometrů, podle toho, kolik zrovna ujedete (ujdete,

uběhnete), anebo se vám automaticky zaznamenává ten počet kilometrů,

který jste si předvyplnili jako vaši typickou vzdálenost z domova do

práce. Pokud do práce jdete či běžíte, musíte (stejně jako v kategorii

Pravidelnost) ujít či uběhnout minimálně 1,5 km v jednom směru, aby Vám

byla cesta započítána.V případě, že se do práce dostáváte kombinovanou dopravou (autobus,

vlak, auto), uvádějte vždy pouze vzdálenost, kterou překonáváte na kole

(elektrokole, koloběžce, během, pěšky, na bruslích, …).

Výkonnost - Plzeň

kategorie na vzdálenost jednotlivců ve městě Plzeň pro cesty s prostředky Kolo, Pěšky

Pravidla pro Plzeň se shodují se všeobecnými pravidly soutěže Do práce na kole s jediným rozdílem, že se bude losovat pouze z 20 nejúspěšnějších jezdců/jezdkyň, kteří v průběhu května najedou nejvíce kilometrů.

Výkonnost - šlapejte až do září

kategorie na vzdálenost jednotlivců pro cesty s prostředky Kolo, Pěšky

Přehledová soutěž bez cen.