Výsledky kategorií výzvy - Zlín

Cyklozaměstnavatel roku 2016

dotazník jednotlivců
Po­řa­dí Bo­dů Sou­tě­ží­cí Tým Spo­leč­nost Pro­fe­se Po­hla­ví Měs­to

Kreativita - celostátní soutěž

dotazník jednotlivců
Po­řa­dí Bo­dů Sou­tě­ží­cí Tým Spo­leč­nost Pro­fe­se Po­hla­ví Měs­to

Kreativita Zlín a Otrokovice

dotazník jednotlivců ve městech Otrokovice, Zlín
Po­řa­dí Bo­dů Sou­tě­ží­cí Tým Spo­leč­nost Pro­fe­se Po­hla­ví Měs­to

Pravidelnost Shimano Z 2016

kategorie na pravidelnost jednotlivců pro ženy pro cesty s prostředky Kolo, Pěšky
Po­řa­dí % jízd Po­čet za­po­čí­ta­ných jí­zd Cel­ko­vý po­čet cest Sou­tě­ží­cí Tým Spo­leč­nost Pro­fe­se Po­hla­ví Měs­to

Pravidelnost - šlapejte až do září

kategorie na pravidelnost týmů pro cesty s prostředky Kolo, Pěšky
Po­řa­dí % jízd prů­měr­ně Po­čet za­po­čí­ta­ných jí­zd Cel­ko­vý po­čet cest Po­čet sou­tě­ží­cí­ch v tý­mu Sou­tě­ží­cí Spo­leč­nost Měs­to

Pravidelnost Zlín a Otrokovice

kategorie na pravidelnost týmů ve městech Otrokovice, Zlín pro cesty s prostředky Kolo, Pěšky
Po­řa­dí % jízd prů­měr­ně Po­čet za­po­čí­ta­ných jí­zd Cel­ko­vý po­čet cest Po­čet sou­tě­ží­cí­ch v tý­mu Sou­tě­ží­cí Spo­leč­nost Měs­to

Výkonnost Celorepubliková 2016

kategorie na vzdálenost jednotlivců pro cesty s prostředky Kolo, Pěšky
Po­řa­dí Ki­lo­me­trů Sou­tě­ží­cí Tým Spo­leč­nost Pro­fe­se Po­hla­ví Měs­to

Výkonnost - šlapejte až do září

kategorie na vzdálenost jednotlivců pro cesty s prostředky Kolo, Pěšky
Po­řa­dí Ki­lo­me­trů Sou­tě­ží­cí Tým Spo­leč­nost Pro­fe­se Po­hla­ví Měs­to

Výkonnost Zlín a Otrokovice

kategorie na vzdálenost jednotlivců ve městech Otrokovice, Zlín pro cesty s prostředky Kolo, Pěšky
Po­řa­dí Ki­lo­me­trů Sou­tě­ží­cí Tým Spo­leč­nost Pro­fe­se Po­hla­ví Měs­to

Výkonnost Zlín a Otrokovice Týmy

kategorie na vzdálenost týmů ve městech Otrokovice, Zlín pro cesty s prostředky Kolo, Pěšky
Po­řa­dí Ki­lo­me­trů prů­měr­ně Po­čet za­po­čí­ta­ných ki­lo­me­trů Po­čet sou­tě­ží­cí­ch v tý­mu Sou­tě­ží­cí Spo­leč­nost Měs­to